Презентации

Презентация Центра ГРАНИ «Стандартизация услуг в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и помощи ЛЖВ»